[ Rules ] [ ot / g / m ] [ pt / snow / w ] [ meta ] [ Matrix ] [ Discord ]

/int/ - international cows

Name
Email
Subject
Comment
File
Youtube
Password (For post deletion)
Auto-Translate

New Discord, join here


Discuss the future of the farm
Townhall pushed to Nov 21st 8pm GMT

Apply as Administrator
Apply as Farmhand


File: 1511123229628.gif (271.43 KB, 384x216, Spurdo Zoom.gif)

No. 1272

Þetta er líklegast fyrsta, og nema einhver annar gerir það, mun þetta einnig vera sísta skiptið sem Íslenska er töluð hér.

Njótið.

No. 1273

hiDelete Post [ ]
[Return] [Catalog]
[ Rules ] [ ot / g / m ] [ pt / snow / w ] [ meta ] [ Matrix ] [ Discord ]